Jämför mobiloperatörer

I Sverige finns det många mobiloperatörer anpassade för olika målgrupper och mobilvanor. Gemensamt för alla mobiloperatörer är att de använder sig av något av de fyra mobilnäten i Sverige, antingen Tele2, Telenor, Telia eller Tre.

Vi har samlat alla mobiloperatörer i Sverige på denna sidan. Jämför mobiloperatörer och se vilken operatör som passar dig bäst.

Mobiloperatörer i Sverige

Mobiloperatörer Telefoni / surf

Mobiloperatörer mobilt bredband

Svenska mobiloperatörer

Televerksamheten i Sverige började med Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket för att sedan utvecklas till Televerket för att till sist öppna upp marknaden för privata aktörer som Comviq. Resan har varit lång för Sverige som från början bara hade en operatör. Idag är det istället svårt att hålla koll på alla mobiloperatörer på marknaden. Därför hjälper vi dig att jämföra mobiloperatörer.

Den svenska mobilmarkanden är inte vad den en gång var. På 1980-talet började avregleringen av telemonopolet och entreprenören Jan Stenbeck bestämde sig för att utmana dåtidens televerk genom att lansera Comvik, bolaget som vi idag känner som Comviq. Comviq har fortfarande en given ställning på telemarknaden men utbudet av teleoperatörer har ökat kraftigt på senare år.

Telia (tidigare Televerket), Tre och Telenor har valt att starta egna systerbolag; Halebop respektive Hallon och Vimla. Operatörsmarknaden är tät i Sverige därför kan det vara svårt att veta vilken som är den bästa mobiloperatören. Därför har allt fler svenskar upptäckt fördelarna med att jämföra mobilabonnemang för att på så sätt hitta den bästa svenska mobiloperatören.

Jämför mobiloperatörer

Jämför mobiloperatörer och byt operatör

När du jämför mobiloperatörer och hittat den operatör som passar dig bäst kan du oftast byta både abonnemang och operatör direkt på sajten. Tänk dock på att kolla om du har någon bindningstid kvar på ditt nuvarande abonnemang. Annars står man där med utgifter för två abonnemang. Finns ingen bindningstid kvar är det bara att säga upp sitt nuvarande abonnemang och flytta numret till den nya mobiloperatören.

Den svenska telemarknaden – en helt egen historia

Sverige har inte alltid varit ett marknadsinriktat land. 1853 godkände Sveriges riksdag bildandet av det statliga företaget Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Myndigheten skulle vara både myndighetsutövande och affärsdrivanade. Verksamheten inskränktes inledningsvis till att övervaka telegrafverksamheten i Sverige. 1871 döptes myndigheten om till Kongl. Telegrafverket. 1953 bytte verket återigen namn, denna gång till Televerket.

Först 1877 (året efter Alexander Graham Bells patentansökan för telefonen) kom Graham Bells telefoner till Sverige. Kongl. Telegrafverket valde då att utreda telefonbehovet i Sverige. Dåtidens mikrofoner hade endast en räckvidd om 50 kilometer. Kongl. Telegrafverket anammade därför hållningen att behovet av telefoner var begränsat i ett land av Sveriges storlek där avstånden är stora. Telefonen hade dock redan gjort succé bland svenska folket och verket tvingades därför att ändra uppfattning gällande telefonens ställning i Sverige.

En av den första svenska mobiloperatören var Stockholms Bell Telefonaktiebolag. Företaget hade 100 abonnenter. Det första rikstäckande telenätet byggdes först under 1890-talet.

Mellan 1920-talet till 1980-talet hade Televerket, i praktiken, monopolställning på den svenska telemarknaden. Den som villa hitta den bästa mobiloperatören under dessa 60 år fick glatt nöja sig med den enda operatör som stod till buds.

Den mobila revolutionen – MTA, GSM och 3G

Det svenska mobiltelefonisystemet är inte så nytt som man kan tro. 1956 lanserades MTA (MobilTelefonisystem version A) i Sverige. Systemet hade dock inte särskilt många abonnenter. Som mest abonnerade 125 personer i Sverige.

MTA hade tre basstationer, placerade i Stockholm respektive Göteborg och Malmö.

Det skulle dock dröja ända fram till 1991 innan den första ”moderna” mobilteknologin utvecklades och lanserades. GSM-tekniken sjösattes 1991 och ersatte då, i norden och delar av Europa, det analoga NMT-systemet.

Sedan dess har Sverige och värden sett födelsen av både 3G- och 4G-nät. Just nu byggs en femte version av nätet. 5G-nätet är i sin början och de stora mobiloperatörerna har börjat utbyggnaden i Sveriges storstäder. 5G kan hantera flerfaldigt högre hastigheter än vad som kan hanteras i de existerande 3G och 4G-näten. 5G-nätet är dock endast avsett för dataanvändning. Röstsamtal kommer fortfarande att gå över de gamla näten.

Vanliga frågor om mobiloperatörer