3G, 4G och 5G täckningskarta

En täckningskarta visar mobiloperatörens mobiltäckning över Sverige. I Sverige finns fyra stora mobilnät: Tre, Telenor, Telia och Tele2. Att ha bra mobiltäckning är lika viktig som själva mobiltelefonen. Att ha en bra mobil och ett billigt abonnemang spelar ingen roll om täckningen ändå är dålig. Innan du jämför mobilabonnemang eller mobil med abonnemang bör du kolla vilken operatör som har bäst täckning där just du bor.

Mobiltäckning i Sveriges mobilnät

Se mobiltäckning från operatörernas täckningskartor.

Täckningskarta Tre

Tre har bäst täckning i södra och mellersta Sverige. Tres nät används även av Hallon och Chilimobil.

Täckningskarta Telenor

Telenor har bra täckning i stora delar av Sverige. Telenors nät används även av Vimla och Fibio.

Täckningskarta Telia

Telia har ett av Sveriges bästa täckningsområden. Telias nät används även av Fello, Halebop, MyBeat och Telness.

Täckningskarta från Tele2

Tele2 täcker 90% av Sveriges yta och 99,9% av Sveriges befolkning. Tele2s nät används även av Comviq och Katshing.

Allt du behöver veta om mobiltäckning

Via en täckningskarta ser du snabbt hur mobiltäckningen är från olika mobiloperatörer. Mobiltäckningen är minst lika viktig som mobilen. Ändå är det många mobilkunder som glömmer bort att kontrollera mobiloperatörernas mobiltäckning. Behovet av att jämföra mobiltäckning har minskat över tid i takt med att operatörerna har byggt ut sina nät och att mobiltelefonernas hårdvara har förbättrats. Generellt kan man säga att Telia och Tele2 har överlägset bäst täckningsgrad i hela landet medan andra operatörer har bättre täckning i storstäderna än vad de har i resten av landet. Just nu pågår utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Redan nu kan du surfa i 5G-hastighet på vissa utvalda platser i landet. Det kräver dock att du har ett 5G abonnemang från din operatör.

Täckningskarta

Oftast tänker vi bara på telefonens prestanda och funktioner när vi ska köpa en ny mobil, men mobiloperatörernas täckning är minst lika viktig. Om du bor i ett område som har dålig mobiltäckning spelar det ingen större roll vilken mobiltelefon som du köper, då kommer du inte att kunna använda alla funktioner ändå.

Då mobiltäckning bara är en uppskattning kan man aldrig garantera en viss täckningsgrad på en viss plats vid en viss tidpunkt. En tekniskt avancerad telefon kan dock ha en positiv inverkan på mobiltäckningen. Mobilen är inte helt avgörande för täckningen, men en bra telefon med avancerad hårdvara kan fånga upp signaler på ett bättre sätt än vad sämre och äldre telefoner kan.

Mobiltäckning i Sverige

I Sverige har vi trots allt en relativt god täckning och de flesta stora mobiloperatörer täcker stora delar av befolkningen. Tänk på att nätet kan vara sämre i vissa delar av landet där få eller inga personer bor. Operatörernas täckningskartor representerar i de flesta fall bara hur god täckningen är där människor bor. Täckningskartor från Telia och Tele2 visar att båda operatörerna, var för sig, täcker över 99 % av Sveriges befolkade yta. Vissa nya operatörer och så kallade ”storstadsoperatörer” kan ha bäst täckning i storstäderna men mäta upp en sämre täckning i övriga landet.

Om du bor i, eller nära, en storstad behöver du inte oroa dig för vilken operatör du ska välja. Om du bor i resten av landet har du egentligen bara Telia och Tele2 att välja på om du vill garanteras en bra täckning. Men lokala avvikelser kan förekomma beroende på hur landskapet ser ut. Mobiltäckningen kan påverkas av bland annat berg och dalar i naturen, men även väggar när du är inomhus kan påverka mobiltäckningen, enligt PTS.

5G täckningskarta

Det nya 5G-nätet är under uppbyggnad i Sverige och i resten av världen. Det nya nätet är mycket stabilare än de äldre näten och 5G-nätet kommer att kunna hantera betydligt högre hastigheter. För att se 5G i en täckningskarta måste man bocka ur både 3G och 4G för att se vilka områden 5G kan utnyttjas.

5G-nätet

Alla stora mobiloperatörer har påbörjat sin utbyggnad. Men fokus ligger idag på Sveriges storstäder, vilket man lätt ser på en 5G täckningskarta. 5G ger högre surfhastighet än 4G och kan nå hastigheter upp till 1 gbit/s.

5G-masterna når inte lika långt som 4G-masterna. Därför kan man se på en 5G täckningskarta att områdena för 5G-täckning är begränsade till något mindre områden.

5G täckningskarta
5G täckningskarta över Stockholm

Var finns 5G i Sverige?

Sveriges största mobiloperatörer håller just nu på att bygga 5G-nätet. Alla har börjat i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, men flera mellanstora städer kommer allt eftersom då 5G-master placeras ut i snabbt takt över hela landet.

5G Göteborg
5G-karta Göteborg
5G Malmö
5G-karta Malmö

Operatörernas täckningskartor

Alla operatörer i Sverige använder det svenska telenätet. Telenätet är byggt i olika etapper över flera decennier. 1G-nätet introducerades under 1980-talet. 1G-nätet var ett analogt nät och först vid lanseringen av 2G-nätet blev nätet digitalt. Sedan har utbyggnaden fortsatt med 3G, 4G och snart även 5G. Telenäten i Sverige är främst byggda av Telia, Telenor och Tele2 tillsammans, detta för att hålla nere kostnaderna. På en täckningskarta från respektive operatör ser du hur bra dem presterar i dem olika mobilnäten.

De flesta svenska operatörer väljer att publicera sina täckningskartor offentligt, exempelvis via sin webbplats. Vi har på denna sidan samlat alla stora operatörers täckningskartor. Täckningskartan är en förteckning över mobiloperatörens räckvidd. Kartan visar alltså hur bra operatörens nät är på en given plats eller i hela landet. De olika näten kan sedan delas in i egna underkategorier.

Ett 2G-nät kan till exempel ha god ”bastäckning” medan samma 2G-nät kan ha sämre ”avancerad” täckning. Bastäckningen täcker främst telefonsamtal, SMS och MMS. Den avancerade täckningen tillåter oftast sådant som strömmad video- och musik samt internetsurfande.

Då 2G-nätet främst hanterar samtal är det naturligt att det nätet har en sämre ”avancerad” mobiltäckning. Den avancerade täckningen behövs helt enkelt inte eftersom samtal och SMS täcks in med bastäckningen. 3G-näten hanterar både samtal- och data. Därför är det viktigt att det nätet har en god ”avancerad” täckning om man vill kunna strömma musik och film problemfritt. 4G och 5G är i praktiken dedikerade datanät.

Tre

När Tre grundades och lanserades i Sverige år 2000 betecknades bolaget främst som en ”storstadsoperatör”. Operatören hade bäst täckning i Stockholm men lite sämre täckning i resten av landet. Även om Tre fortfarande har bättre täckning i storstäderna så har man ökat täckningsgraden i resten av landet också.

Tre skriver på sin webbplats att deras nät för röstsamtal täcker 98,9 % av Sveriges befolkning. Tre var också en av de första operatörerna i Sverige att lansera 5G-nätet på vissa utvalda platser i landet.

Telenor

Telenor äger sitt eget nät även om de tidigare har samarbetat med andra operatörer i utbyggnaden av mobilnätet. Telenors röstnät är kanske det mobilnät som bäst kan jämföras med Telias nät.

Telenor skriver på sin webbplats att deras nät täcker 99,9 % av Sveriges befolkning. Telenors täckning gällande data (3G och 4G) är något sämre, men det gäller för de flesta operatörer i Sverige.

Telia

Telia har under flera år utsetts till den mobiloperatör som har Sveriges bästa täckning. Operatören har tagit bort den exakta täckningsgraden från sin webbplats, men av täckningskartan att döma täcker man fortfarande stora delar av Sverige.

Telia erbjuder även tjänsten ”Telia Wifi”. Telia Wifi är en vidareutveckling av den tidigare tjänsten ”Telia Homerun”. Med Telia Wifi kan du surfa fritt (med vissa Teliaabonnemang) i särskilt utvalda surfzoner.

Tele2

Även Tele2 har tagit bort den exakta procentsiffran angående täckningsgrad från sin webbplats. Men Tele2-nätet kan utan problem mäta sig med Telias nät. Tele2 har lanserat ett 5G-nät på strategiskt utvalda platser i Sverige. Den första publika åtkomstpunkten till det nya 5-nätet, från Tele2, lanserades i Stockholms innerstad under maj månad år 2020.