Avsluta abonnemang – Så går du tillväga

Avsluta abonnemang

Att avsluta abonnemang kan verka som en snårig process, men med rätt information och steg kan du göra det smidigt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att säga upp ditt mobilabonnemang, behålla ditt telefonnummer och byta mobiloperatör.

Förstå begreppen: bindningstid och uppsägningstid

Innan du tar några beslut är det viktigt att du förstår vad bindningstid och uppsägningstid betyder.

 • Bindningstid: Detta är den period under vilken ditt abonnemang är bundet till operatören. Om du bryter avtalet under bindningstiden kan det innebära en avgift.
 • Uppsägningstid: Detta är den tid som abonnemanget fortsätter att löpa efter att du sagt upp det. Det är viktigt att känna till uppsägningstiden för att undvika överraskningar när du ska avsluta ditt abonnemang.

Avsluta abonnemang

För att säga upp ditt mobilabonnemang, följ dessa steg:

 1. Kontrollera bindningstiden: Logga in på din operatörs hemsida eller app och se om du har bindningstid kvar. Om så är fallet, måste du vänta tills bindningstiden löper ut innan du kan avsluta abonnemanget.
 2. Kontakta din operatör: Om du inte har någon bindningstid kvar och vill säga upp ditt abonnemang, kontakta din nuvarande operatör. Om du planerar att byta till en annan operatör och vill behålla ditt telefonnummer, kontakta den nya operatören eller beställ ett nytt abonnemang. De kommer kunna hjälpa dig att hantera uppsägningen hos din gamla operatör.
 3. Behålla eller byta telefonnummer: Du har alltid rätt att behålla ditt telefonnummer om du så önskar. ↓ Läs mer om att flytta telefonnummer här ↓
 4. Bekräftelse: Be alltid om en skriftlig bekräftelse av uppsägelsen. Det ger dig bevis om det skulle uppstå problem eller missförstånd längre fram.

Ångerrätt

Har du tecknat ett nytt abonnemang men ångrat dig och vill avsluta abonnemanget. Då har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra dig inom 14 dagar från avtalets ingående. Om du ångrar dig inom den tidsramen kan du säga upp abonnemanget utan kostnad.

 1. Ångerrätt: Om du beställer ett mobilabonnemang på distans (till exempel online eller via telefon), har du rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från dess ingående. Under denna tidsram kan du säga upp abonnemanget utan att behöva ge någon motivering och utan att det kostar dig något. Ångerrätten gäller dock inte om du tecknar abonnemanget direkt i en butik.
 2. Information om ångerrätt: När du ingår ett avtal på distans, ska informationen om ångerrätten inkludera följande:
  • Tydlig information: Det ska framgå tydligt att du har rätt att ångra avtalet inom en viss tidsram.
  • Ångerfristen: Den exakta tidsperioden inom vilken du kan ångra avtalet (vanligtvis 14 dagar från avtalets start).
  • Hur du utövar ångerrätten: Det bör finnas information om hur du kan säga upp avtalet, till exempel genom att ringa eller skicka ett mail.
  • Blankett från Konsumentverket: Du kan använda en blankett från Konsumentverket för att utöva din ångerrätt.
 3. Undantag: Ångerrätten gäller även om mobiltelefonen ingår i abonnemanget, men för att den ska gälla fullt ut bör mobilen vara oanvänd. Vissa operatörer kan dock ha undantag, så det är alltid bra att dubbelkolla villkoren.
 4. Så här gör du för att ångra ett mobilabonnemang:
  • Kontrollera att du har ångerrätt och att ångerfristen inte har gått ut.
  • Kontakta operatören och lämna en skriftlig ångerförklaring enligt de angivna kontaktuppgifterna.
  • Spara en kopia på konversationen med operatören för bevis.
  • När du fått bekräftelse från operatören att mobilabonnemanget är hävt, är du klar och abonnemanget är uppsagt.

Byta mobiloperatör och behålla numret

Om du vill byta mobiloperatör och behålla ditt gamla nummer, har du alltid rätt att behålla ditt telefonnummer om du så önskar. När du tecknar mobilabonnemang hos en ny operatör behöver du bocka i att du vill behålla ditt nuvarande telefonnummer. De kommer efter beställning att guida dig genom processen och förse dig med den information som behövs.

PAC-kod

För att behålla ditt nummer måste du få en PAC-kod (Porting Authorization Code) från din nuvarande operatör. PAC-koden är ett unikt referensnummer som tillåter överföring av ditt nummer till den nya operatören. Du kan vanligtvis få denna kod genom att ringa din nuvarande operatörs kundtjänst eller logga in på ditt konto online.

Registrera dig hos den nya operatören

Ge din nya operatör den erhållna PAC-koden och fyll i eventuella formulär eller information som krävs för att registrera dig för deras tjänst. De kommer att inleda processen för att flytta över ditt gamla nummer till deras nätverk.

Vänta på överföringen

Överföringen av ditt telefonnummer kan ta några arbetsdagar, men det kan också ske snabbare. Under denna tid kommer ditt gamla nummer att fortsätta att vara aktivt tills överföringen är klar. Din nya operatör kommer att meddela dig när överföringen är genomförd.

När överföringen är klar och du har fått bekräftelse från den nya operatören, sätt i det nya SIM-kortet i din telefon och se till att allt fungerar som det ska. Ditt gamla nummer ska nu vara aktivt på det nya nätverket.

Vänta med att avsluta abonnemang hos gamla operatören

Det är viktigt att notera att under överföringsprocessen bör du undvika att avsluta abonnemang hos den gamla operatören. Detta kan orsaka problem med nummeröverföringen.