Operatörer måste sluta med zero-rating

Zero rating - nätneutralitet

Operatörer måste sluta med zero-rating för att främja nätneutralitet efter ett beslut från Post och telestyrelsen. Zero-rating innebär att operatörer erbjuder obegränsad surf för utvalda tjänster utan att användarnas datamängd påverkas.

PTS:s åtgärd syftar till att skapa en mer jämlik och rättvis användning av internet. Operatörerna Telia, Telenor och Tele2 måste senast den 31 oktober 2023 sluta erbjuda zero rating-tjänster. De har bland annat erbjudit fri surf för tjänster som Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp och Twitter.

PTS:s ställningstagande för att skydda nätneutraliteten

PTS:s beslut att förbjuda operatörer från att erbjuda zero-rating signalerar tydligt att nätneutraliteten tas på allvar. Genom att stoppa denna praxis vill PTS säkerställa att alla internetanvändare har likvärdig tillgång till olika tjänster och att ingen tjänst favoriseras eller missgynnas.

Global trend mot stärkt nätneutralitet

PTS:s åtgärd är i linje med den globala trenden att stärka nätneutraliteten och säkerställa likvärdig behandling av all internettrafik. Flera länder runt om i världen har antagit liknande regler och riktlinjer för att skydda nätneutraliteten och förhindra diskriminering av vissa tjänster eller innehåll.