Bästa mobiloperatör 2023

Bästa mobiloperatör

Bästa mobiloperatör inom kundnöjdhet 2023 har utsetts. Mobiloperatörer i Sverige har tagit kundnöjdhet på allvar, och 2023 års SKI-studie visar att de har lyckats förbättra sig avsevärt. Produktkvalitet och kundservice har blivit viktigare än någonsin tidigare, och kunderna är överlag nöjda med sina val. Mindre mobiloperatörer fortsätter att locka privatkunder, samtidigt som företagskunder även sätter höga betyg på de mindre aktörerna.

Kundnöjdhet fortsatt viktigt

I en bransch som ständigt utvecklas, kommer kundnöjdhet att fortsätta att vara en central faktor i valet av mobiloperatör. Det återstår att se hur branschen kommer att utvecklas och anpassa sig för att möta kundernas skiftande behov i framtiden.

Bästa mobiloperatör privatperson 2023

Kundnöjdheten för mobiloperatörer ligger i snitt på 68,8 på en skala 0-100. Nedan visas vilket betyg varje enskild operatör får av privatpersoner där Vimla har nöjdast kunder för andra året i rad.

Kundnöjdhet 0-100

  1. Vimla | 75,1
  2. Hallon | 72,4
  3. Halebop | 72,1
  4. Övriga | 70,5
  5. Comviq | 70,4
  6. Telenor | 69,3
  7. Tre | 68,8
  8. Tele2 | 68,3
  9. Telia | 67,3

Bästa mobiloperatör företag 2023

Kundnöjdheten för mobiloperatörer hos företag ligger i snitt på 71,1 på en skala 0-100. Företagskunderna är något nöjdare än privatkunderna inom telekom.

Kundnöjdhet 0-100

Ökad kundnöjdhet

SKI:s senaste studie visar att kundnöjdheten inom mobiltelefonibranschen har stärkts för tredje året i rad. Både privatkunder och företagskunder är överlag nöjda med sina mobiloperatörer. Trenderna i kundnöjdhet kan i huvudsak tillskrivas ökade produktkvaliteter och en förbättrad kundservice.

Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, noterar att branschen har gjort stora framsteg inom flera områden, särskilt när det gäller företagskunder. Service och kontakt var tidigare en stor utmaning, men här har mobiloperatörerna förbättrat sig markant. Det har också varit en ökning av betygen på prisvärdheten, vilket har haft en positiv inverkan på kundnöjdheten.

Mindre mobiloperatörer ökar

Mindre och nischade varumärken, ofta kallade ”fighter brands,” är särskilt populära bland privatkunder. Dessa operatörer har bibehållit höga betyg och är fortsatt populära. En intressant observation är att även företagskunder nu betygsätter de mindre aktörerna högre än de större operatörerna inom kategorin ”Övrigt.”

Stora operatörerna ökar sin kundnöjdhet

Trots den starka prestationen från mindre operatörer visar SKI:s studie att de stora operatörerna också har ökat sin kundnöjdhet. Både Telenor och Tele2 har upplevt de största ökningarna bland privatkunder. Kunden uppskattar möjligheten att samla flera tjänster hos en och samma leverantör, vilket har positiv inverkan på kundupplevelsen. Under tider av osäkerhet och kris söker kunderna sig ofta till vad de känner som tryggt och bekant, vilket ger de etablerade varumärkena en fördel.

Bättre kontaktupplevelser

En långvarig utmaning inom mobiltelefonibranschen har varit hantering av kontakt och supportärenden. SKI:s studie visar att även om antalet klagomål fortfarande är högt i jämförelse med andra branscher, så är det på väg nedåt. Kundtjänstbetygen har förbättrats både när det gäller svarstider, kompetens och bemötande. Mobiloperatörerna är inne i en positiv trend när det gäller kundkontakt.

Om undersökningen

Sedan 1989 har Svenskt Kvalitetsindex varit dedikerade till att noggrant utvärdera och mäta kundnöjdheten inom telekombranschen. Det är en långvarig tradition som har gett insikter och riktning till branschen under årens lopp.

För 2023 gjordes undersökningen under september månad. Under denna tidsperiod genomförde Svenskt Kvalitetsindex en omfattande datainsamling för sin senaste studie om kundnöjdheten inom telekombranschen. Nästan 3 000 intervjuer samlades in för att få en djupgående och representativ bild av hur kunderna ser på sina mobiloperatörer.

Diagram bästa mobiloperatör kundnöjdhet